28 March

Pindaan Perlembagaan Kewarganegaraan

Pada 19 Mac, Kementerian Dalam Negeri (KDN) mengadakan sesi libat urus bersama Ahli Parlimen Perikatan Nasional (PN) untuk membahas pindaan kewarganegaraan. Secara dasarnya Ahli Parlimen terlibat telah bersetuju dengan lapan cadangan pindaan yang dikemukakan. Pada 23 Mac 2024, Menteri KDN …