QGenAnalysts

Sekumpulan rakyat Malaysia yang mempunyai visi untuk berkongsi dapatan daripada analisis kajian/penyelidikan rintis.

Fokus QGA

Politik

Isu kerajaan, parti politik, wakil rakyat, kaum, agama, raja dan lain-lain

Ekonomi

Kos Sara Hidup, Ringgit Malaysia, Subsidi, Cukai, Pelaburan, KDNK, dan lain-lain

Sosial Masyarkat

Hak Asasi Manusia, Agama, Jenayah, Pendidikan dan lain-lain