Analisa Persepsi Solusi Pilihan Rakyat Zon Tengah

Kajian telah dibuat  bagi mendapatkan pandangan penduduk luar bandar di zon tengah Malaysia berkenaan fokus kerajaan dari sudut ekonomi.

Secara ringkas, masyarakat luar bandar inginkan:
1) Bantuan IKS ditambah

2) Saluran bantuan yang lebih cekap dan pantas

3) Harga barangan keperluan asas dan utiliti dikawal

4) Tingkatkan bilangan pakar perubatan

5) Wujudkan lebih banyak peluang pekerjaan

6) Tingkatkan program pembangunan sosial negara

7) Sistem pendidikan yang efisien dan harmoni

8) Kuatkuasakan undang-undang yang lebih adil dan saksama

Untuk dapatkan analisis lengkap, boleh dapatkan pdf ini: Analisa Persepsi Pilihan Rakyat Zon Tengah