Analisis Kajian Aktiviti Cybertroops Malaysia

5 mins 53 yrs

Berdasarkan Laporan The Global Disinformation Order: 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation oleh Bradshaw dan Howard (2019), propaganda menggunakan komputer menerusi penggunaan algorithm, automasi dan data raya dalam membentuk pemikiran manusia telah menjadi semakin berleluasa dan menguasai kehidupan kita sehari-hari. Kajian telah dijalankan […]

Publications