PEMBANGUNAN BELIA NEGARA SEPERTI PEMBANGUNAN REMAJA DI JEPUN

0 4 mins 53 yrs

Rancangan Malaysia merangka pembangunan negara yang merupakan perancangan indikatif oleh kerajaan yang disediakan untuk dijadikan sebagai panduan oleh semua pihak kementerian, agensi sektor swasta pelabur asing, pelabur tempatan, pertubuhan masyarakat sivil dan juga orang ramai dalam melaksanakan aktiviti harian ataupun kehidupan masing-masing. Langkah ini diambil […]

Opinion