0 2 mins 53 yrs

Analisa Persepsi Solusi

Pilihan Rakyat Di Malaysia

(Zon Tengah Luar Bandar)

– Kawasan Campuran –

2 Julai 2021

 

QGA telah menjalankan kajian bagi mendapatkan pandangan penduduk luar bandar di zon tengah Malaysia berkenaan fokus kerajaan dari sudut ekonomi. Kajian ini dijalankan di antara 16 November hingga 30 Disember 2020. Kajian ini merupakan manifestasi tuntutan rakyat luar bandar, ia lebih komprehensif dan ikhlas kerana ia bermula daripada bawah atau rakyat berbanding dengan apa yang dikeluarkan daripada atas iaitu parti politik.

.

Suara daripada bawah melambangkan apa yang menjadi kerisauan yang perlu dicari solusi bagi permasalahan tersebut. Kajian ini dapat membimbing parti politik dalam memenuhi tanggungjawab sosial mereka untuk memelihara semua lapisan masyarakat supaya tidak ada yang ketinggalan. Kajian ini terbahagi kepada 10 sub topik antaranya ekonomi, kebajikan rakyat, peluang pekerjaan dan pembangunan wanita.

.

Ketahui dengan lebih lanjut melalui dapatan QGA dalam pdf  ‘Analisa Persepsi Solusi

Pilihan Rakyat Di Malaysia (Zon Tengah Luar Bandar l Kawasan Campuran)’ di bawah

 

Download PDF : Analisa Persepsi Pilihan Rakyat Zon Tengah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *