0 2 mins 53 yrs

Analisa Persepsi Kepimpinan

& Solusi Pilihan Rakyat Di Malaysia

(Zon Selatan Luar Bandar)

– Kawasan Campuran –

9 Mac 2021

 

Kajian telah dijalankan oleh QGA terhadap rakyat di zon selatan luar bandar melibatkan masyarakat Melayu, Cina dan India. Secara keseluruhan, pemimpin utama yang menjadi pilihan rakyat mengikut kedudukan adalah Tan Sri Muhyiddin Yassin (49%), Lain-lain (22%), Datuk Seri Anwar Ibrahim (11%), Dato’ Seri Haji Abdul Hadi Awang (10%) dan Dato’ Seri Najib Razak (8%). Jika dipecahkan mengikut kaum, kaum Melayu dan India memilih Tan Sri Muhyiddin Yassin manakala kaum Cina memilih lain-lain (Selain pemimpin sedia ada) 

 

Seramai 28% responden menyatakan Logo Gabungan lebih sesuai digunakan oleh parti-parti di Malaysia, 10% responden lebih suka memilih Logo Parti dan selebihnya iaitu majoriti tidak pasti logo yang sesuai bagi gabungan parti. Faktor utama responden untuk memilih sesuatu parti/gabungan adalah mereka yang mengutamakan pemulihan ekonomi negara dan mengambil berat kebajikan rakyat

 

Apakah faktor utama penolakan responden terhadap sesebuah parti/gabungan?

Apakah faktor utama penarik responden kepada sesebuah parti/gabungan?

Apakah 5 ciri utama pemimpin pilihan responden?

.

Ketahui dengan lebih lanjut melalui dapatan QGA dalam pdf  ‘Analisa Persepsi Kepimpinan &

Solusi Pilihan Rakyat Di Malaysia (Zon Selatan Luar Bandar l Kawasan Campuran)’ di bawah

 

Download PDF : Analisis-Persepsi-Kepimpinan-&-Solusi-Zon-Selatan

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *