Analisa Persepsi Kepimpinan Semasa Di Malaysia (Bandar)

0 1 min 53 yrs
Analisa Persepsi Kepimpinan Semasa Di Malaysia (Bandar) - Majoriti Melayu - 28 Ogos 2020   Anda ingin tahu pandangan rakyat terhadap kepimpinan di Malaysia? QGA melaporkan suatu analisis pandangan rakyat terhadap kepimpinan di Malaysia, memfokuskan pada kawasan bandar majoriti Melayu di Selangor. Kajian ini merungkai [...] Publications